HUB-evenemang ett alternativ till hybrid

Hubevenemang är ett alternativ till hybridevenemang Kunskapskrönika från Mats Bäcklund och Tommy Brotte, där de förklarar vad är ett hubevenemang och beskriver hur dessa evenenemang skapar samma förutsättningar för alla deltagare. Under pandemin har vi med många välproducerade digitala evenemang sett att det går utmärkt att både skapa engagemang och sprida kunskap på digital väg. Svårare har det varit att …

Det är hög tid att vi tar ansvar på riktigt

Konferensanläggningen har valts med största miljöomsorg. Den ligger ”nära”, vilket minskar persontransporterna. Maten är vegansk, närodlad och biodynamisk. Anläggningen driver ett påkostat och genomtänkt miljöarbete. Trots alla ansträngningar så kommer vi ändå ofrånkomligen och varje gång vi bestämmer oss för att genomföra en konferens ”in real life”, att belasta miljön och nyttja resurser. Ekologiska, ekonomiska och sociala. Det är dags …

Så får du kunderna att komma till ditt evenemang

Många företag lägger myckt kraft på att arrangera frukostseminarium och andra evenemang där man delar med sig av kunskaper för på så sätt utveckla och förlänga kundrelationer. Det här är ofta effektivt. Men varför ska deltagarna komma på just ditt evenemang? Många beslutsfattare får idag flera inbjudningar per dag från olika aktörer. Varför ska de välja just ditt? Vanliga orsaker till …