APPENS INNEHÅLL OCH EGENSKAPER


Deltagarnätverk

Nätverkande är en väsentlig faktor för framgång och det finns mycket att vinna på att hjälpa deltagarna att utöka sina nätverk. Med möjligheter som att se alla deltagare, lägga till och spara bilder och kontaktinformation i telefonen kan deltagarna lämna konferensen med såväl ny kompetens som många nya värdefulla kontakter i fickan.

Programinformation

I appen kan du fylla konferensprogrammet med all information som kan tänkas behövas – före, under och efter konferensen. Jobba med text, bild och video. Länka till kartor, talarpresentationer och annan viktig information. Eventuella uppdateringar gör du enkelt och i realtid.

Dialogverktyg

I appen finns många olika möjligheter till interaktion och medskapande. Arbeta med den inbyggda mentometern eller låt deltagarna interagera genom fritextfrågor och andra workshopverktyg eller skapa ordmoln i realtid. Allt med omedelbar återkoppling.

Push-notiser

Om du vill eller behöver göra dina deltagare uppmärksamma på en nyhet, ändring eller annat är det enkelt att skicka ut egna aviseringar.

Mät och utvärdera

Givetvis finns olika typer av mätning och utvärdering. Som summering på en utbildning eller konferens eller löpande under varje programpunkt.

Nöjda sponsorer

Låt din app skapa intäkter istället för att vara en kostnad. Gör sponsorerna glada med de olika inbyggda exponeringsmöjligheterna.


Vi har lång erfarenhet av evenemang och erbjuder förutom appen stöd och utbildningar som hjälper dig att lyckas ännu bättre. Det kan handla om nya mötesformat, dramaturgi och modern pedagogik.