Referenser

Här kan du läsa vad våra kunder tycker om appen och hur vi har levererat bara appen eller tagit ett ansvar för att det faktiskt kommar att fungera i sin helhel och att vi kan avlasta dig.

”Vi är mycket nöjda med mötesappen. Tack vare den kan vi enkelt och i realtid aktivera deltagarna på vårt evenemang, ställa mentometerfrågor och låta deltagarna skicka in frågor och reflektioner till våra föreläsare. Vi kan även presentera våra partners och förse deltagarna med annan relevant information”

Per Winblad VD & Chefredaktör – www.motivation.se

”Mötesappen ökar engagemang, delaktighet och lärande. Vi är mycket nöjda både med appen och med den kunskap, support och stöd vi får från Interaktiva Möten”

Gunilla EitremUtvecklingsledare Södertörnskommunerna

”Mötesappen tillför en extra dimension till våra evenemang. Deltagarna blir mer aktiva och både engagemang och lärande ökar. Tack vare appen kan vi också enkelt förse våra deltagare med uppdaterad information före, under och efter evenemanget. Deltagarnas nätverkande ökar också tack vara att de lätt kan kontakta varandra via appen”

Karin Ytterström, KOMMUNIKATIONSCHEF SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB

“Den digitala mötesappen var ett kul och effektivt sätt att utveckla vår konferens. Den tillförde ökad dialog och bättre inblick kring hur man tänker och resonerar i olika frågor”

Karin Ytterström, KOMMUNIKATIONSCHEF SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB

“Mötesappen ökar engagemang, delaktighet och lärande på våra konferenser. Vi är mycket nöjda både med appen och med den kunskap, support och stöd vi får från Interaktiva Möten”

Mats Gustafsson,Founder and CEO Wednesday Relations