Vi har lång erfarenhet av att arbeta med evenemang och har sedan starten medverkat i eller till cirka 3000 evenemang. Till en början var dessa fysiska men redan 2009 producerade vi det första digitala evenemanget för en stor svensk myndighet. Sedan dess har antalet ökat snabbt. Bara under pandemiåren har vi producerat långt över 100 digitala konferenser.

Vår ambition är att vara en trygg partner som dels hjälper er igenom hela projektet, men som också gärna bidrar med ökad kunskap. Tommy Brotte som driver företaget är en flitigt anlitad föreläsare och lärare, bland annat av Berghs School of Communication.

Vi hjälper till med:

Idéutveckling, format och upplägg
Detaljplanering, körschema
Utveckling av interaktiva moment
Körproducent
Utbildning och inspiration
Teknikkordinering

I vårt nätverk finns partners med kunskap inom:

Coachning och träning av  medverkande
Scenografi
Smink
Produktion av filmer och grafiskt innehåll
Programledning
Musik och underhållning

Image