Digitala evenemang - Aktiva, engagerade, involverade, hörda och sedda deltagare!

Interaktivamöten Tommy Brotte

Producenthjälp


Våra producenter hjälper dig att gå från idé till verklighet. Det handlar ofta om att inspirera kring varierade format, säkerställa att rätt tekniklösning finns på plats och att skapa en dramaturgi som fångar och behåller era deltagares uppmärksamhet. Ofta finns våra körproducenter också med på plats i t ex en studio för att säkerställa att tekniken fungerar på ett tryggt sätt.

Digitala plattformar och interaktiva verktyg


Vi använder och rekommenderar en rad olika plattformar och verktyg beroende på era behov och förutsättningar. En del av dessa är gratistjänster som  till exempel YouTube. Vi erbjuder också en grafiskt profilerad plattform för distribution av  digitala möten och verktyg för kvalificerad interaktivitet. Ibland använder vi även helt eller delvis plattformar som ni redan har. Det kan  till exempel vara Microsoft Teams, Zoom eller liknande.

Image

Studios

I vårt nätverk finns studios för olika storlekar, varianter och budgetar. Vi hjälper dig att hamna i rätt studio.

Interaktionsverktyg

För att underlätta interaktion och för att förse dina deltagare med rätt information före, under och efter evenemanget erbjuder vi en event app. Appen innehåller mängder av möjligheter att aktivera, inspirera, informera, och skapa engagemang. Med hjälp av appen får du de förutsättningar som krävs för att dina deltagare både ska bära med sig nya kunskaper och för att öka deras engagemang över tid. Appen levereras normalt med ert namn, er logo och i era färger.
Interaktiva Möten är preferred partner för MeetApp i Sverige och vi hjälper dig att teckna ditt MeetApp-avtal samtidigt som vi hjälper dig att producera appen och ger dig utbildning, stöd och support så att du enkelt och säkert kommer igång.


 Utvecklad I Sverige och används internationellt

 Kontakt, support och stöd på svenska eller engelska

 Möter GDPR

 Servrarna placerade i EU