Det är hög tid att vi tar ansvar på riktigt

Konferensanläggningen har valts med största miljöomsorg. Den ligger ”nära”, vilket minskar persontransporterna. Maten är vegansk, närodlad och biodynamisk.

Anläggningen driver ett påkostat och genomtänkt miljöarbete. Trots alla ansträngningar så kommer vi ändå ofrånkomligen och varje gång vi bestämmer oss för att genomföra en konferens ”in real life”, att belasta miljön och nyttja resurser. Ekologiska, ekonomiska och sociala. Det är dags att ta ansvar för det resursutnyttjandet nu!

Varje möte förbrukar resurser

Medvetenheten om att vi vid varje konferens förbrukar resurser, både företagets och jordklotet, bör påverka oss på minst två olika sätt.

Vi bör fundera på om vi verkligen behöver genomföra den här konferensen. Behöver vi om så genomföra den live eller räcker det att mötas digitalt? Om svaret är att vi behöver ses i verkligheten, så måste vi se till att få ut så mycket som bara är möjligt av konferensen.

För inget är ett så ohållbart resursslöseri som en illa genomförd konferens, där vi inte lär oss särskilt mycket, inte innoverar, inte ökar engagemanget eller på annat sätt markant förbättrar.

Stanna hemma

Om ni har ett oklart syfte, om programmet är fullt med envägs-föreläsande, om det är en biosittning – stanna hemma eller börja från början med planeringsarbetet.

En illa planerad eller genomförd konferens är inget annat än ett enormt resursslöseri.

Färre men värre

När det kommer till konferenser blir det ofta dyrt att köpa billigt. Istället för att spara in på planeringsarbetet, innehållet, tekniken eller mötesformatet bör vi istället investera lite till så att vi verkligen får avkastning på de resurser vi förbrukat. Oavsett om vi pratar om pengar, arbets- och levnadstimmar eller koldioxidutsläpp.

Kanske är det bättre att genomföra konferensen vartannat år och se till att den blir riktigt bra istället för att genomföra två konferenser som kostar mer än de smakar?

Möts digitalt istället

Flera av mina kunder anordnar just nu stora konferenser med deltagare från olika delar av världen. De har ett genomarbetat program som de flesta tar del av via skärm.

Men delar av konferensen genomförs lokalt och man arbetar under del av programmet med lokalt innehåll och med lokala moderatorer. Samtidigt delar man information, genomför gemensamma workshops, nätverkar, samtalar och genomför frågestunder i realtid och via mötesappar och annan digitalt teknik.

Så innan du genomför nästa konferens – fundera över om den verkligen behövs och om den har förutsättningar att göra skillnad. Stanna annars hemma!