Så får du kunderna att komma till ditt evenemang

Många företag lägger myckt kraft på att arrangera frukostseminarium och andra evenemang där man delar med sig av kunskaper för på så sätt utveckla och förlänga kundrelationer.

Det här är ofta effektivt. Men varför ska deltagarna komma på just ditt evenemang? Många beslutsfattare får idag flera inbjudningar per dag från olika aktörer. Varför ska de välja just ditt? Vanliga orsaker till att beslutsfattare väljer att frekvent besöka evenemang från en viss arrangör är:

  • Relevant innehåll – arrangören har kunskaper om vad individerna i målgruppen verkligen behöver veta och vilka förkunskaper de har
  • Mötesformatet är modernt och effektivt – glöm biosittning och passivt lyssnande
  • Minnesanteckningar och fördjupningsmaterial är paketerade så att de är lätta att ta med sig, gärna digitalt
  • Effektiva nätverksmöjligheter – gör det enkelt för deltagarna att knyta kontakter mellan varandra
  • De har i god tid fått kännedom om kommande program och ser vilka aktiviteter som är intressanta för just dem
  • Något som lockar utanför själva programmet – t ex att evenemanget hålls i en ny och spännande lokal

Undvik fällan att fylla hela programmet med föreläsning. Engagera istället deltagarna i aktiva samtal och planera gärna enligt PIRI-modellen. Framgångsrika evenemang innehåller: Provokation, Inspiration, Reflektion och Interaktion.

Lycka till!