Medskapande event, mer än den svenska modellen

Artikel i Eventeffekt Läs här!