Det är hög tid att vi tar ansvar på riktigt

Konferensanläggningen har valts med största miljöomsorg. Den ligger ”nära”, vilket minskar persontransporterna. Maten är vegansk, närodlad och biodynamisk. Anläggningen driver ett påkostat och genomtänkt miljöarbete. Trots alla ansträngningar så kommer vi ändå ofrånkomligen och varje gång vi bestämmer oss för att genomföra en konferens ”in real life”, att belasta miljön och nyttja resurser. Ekologiska, ekonomiska och sociala. Det är dags …