Mötes app

Skapa din egen mötes app

Genom att göra dina möten och konferenser mer interaktiva, exempelvis genom en mötes app, kan du öka din påverkan på dina mötesdeltagare från fem procent till sjuttio procent. Enligt en undersökning gjord i Maine, är den sämsta metoden att påverka sina mötesdeltagare en vanlig föreläsning eftersom de flesta bara minns fem procent av vad någon annan talat om. Om interaktivitet däremot blandas in och åhörarna istället görs delaktiga i diskussioner, samtal och experiment ökar denna siffra till närmare sjuttio procent. Vi på Interaktiva Möten har efter tjugo år inom kommunikations- och eventbranschen utvecklat en mötes app som just syftar till att göra deltagarna aktiva och engagerade. Före, under och efter mötet.

Väljer du att ta fram en mötes app tillsammans med oss kan den vara navet genom hela mötet. Vi erbjuder funktioner så som möjligheten att lägga in agenda, nyhetsflöden, viktig information som du vill att mötesdeltagarna ska ta del av före, under och efter mötet samt kontaktinformation till deltagare och föreläsare.
Självklart finns det även funktioner i vår mötes app som ökar interaktiviteten. Ett exempel på det är vår dialogfunktion. Den möjliggör för digitala workshops med fritextssvar, omröstningar och mentometerfunktioner. Dialogfunktion ger deltagarna tillfälle att komma på idéer, lösa uppgifter och problemställningar samt kunna dela detta med varandra. Deltagare som blir aktiva, kommer att komma ihåg mer av mötet, samtalen och budskapen.

En mötes app förhöjer kunskapen

Av en föreläsning minns de flesta mindre än tio procent. Den siffran vill vi på Interaktiva Möten ändra på. Genom vår interaktiva mötes app kan vi skapa möten och konferenser som är både effektivare, roligare och mer angelägna. Genom välplanerad interaktivitet får du engagerade deltagare som kommer ihåg mer samt är mer benägna att följa de besluts som togs på mötet. Med hjälp av interaktivitet och vår mötes app skapar du ett stimulerande möte som deltagarna minns.

Låt oss på Interaktiva Möten visa hur du kan göra ditt möte ännu bättre!


Mötes appLADDA NER DEMO APP TILL DIN MOBIL!
Vill du veta mer?

  “Vi är mycket nöjda med mötesappen. Tack vare den kan vi enkelt och i realtid aktivera deltagarna på vårt evenemang, ställa mentometerfrågor och låta deltagarna skicka in frågor och reflektioner till våra föreläsare. Vi kan även presentera våra partners och förse deltagarna med annan relevant information”
  -Per Winblad VD & Chefredaktör – www.motivation.se

  “Mötesappen ökar engagemang, delaktighet och lärande på våra konferenser. Vi är mycket nöjda både med appen och med den kunskap, support och stöd vi får från Interaktiva Möten”

  Mats Gustafsson
  Founder and CEO
  Wednesday Relations

  “Mötesappen tillför en extra dimension till våra evenemang. Deltagarna blir mer aktiva och både engagemang och lärande ökar. Tack vare appen kan vi också enkelt förse våra deltagare med uppdaterad information före, under och efter evenemanget. Deltagarnas nätverkande ökar också tack vara att de lätt kan kontakta varandra via appen”
  -Ingela Larsson Kommunikationsansvarig Handelskammaren Värmland


  ”Mötesappen var ett kul och effektivt sätt att utveckla vår konferens. Den tillförde ökad energi och bättre inblick kring hur man tänker och resonerar I olika frågor.”
  – Karin ytterström
  Kommunikationschef Samtrafiken I Sverige ab