INTERAKTIVA MÖTEN – fysiskt, digitalt & hybrid

En av de saker som skiljer ett digitalt evenemang från en TV-produktion är att vi har mycket större möjligheter att involvera och interagera med deltagarna. Att göra det i ett digitalt evenemang skiljer sig dock en hel del från att göra det i ett fysiskt evenemang. Det ställer naturligtvis krav på tekniken, men framförallt behöver man redan från början tänka in det i evenemangets dramaturgi. Man behöver även ta hänsyn till eventuell latency/fördröjning när man arbetar med manus. På Interaktiva möten har vi stor erfarenhet av att skapa kul och engagerande former för  interaktion.

Kommer människor ihåg vad du säger?

I dagens digitala värld, där informationsflödet är högt och vi varje dag möts av flera tusen olika budskap, ökar kraven på hur vi presenterar de budskap vi vill att människor ska bära med sig, minnas och följa. För att deltagare vid en konferens ska behålla och bearbeta så mycket information som möjligt, behöver du aktivera och engagera genom kreativa mötesformat, övningar och samtal.

Öka och förläng effekten av dina möten

Mötesappen gör det lättare för dig att inspirera, engagera och informera dina deltagare. Med möjlighet att verka före, under och efter mötet hjälper den dig att förlänga effekten av möten och konferenser. Före mötet kan du till exempel distribuera viktig information. Väl under mötet fungerar appen som ett nav som möjliggör såväl dialog och ställningstaganden som möjlighet att lösa uppgifter. Efter mötet kan du enkelt skicka ut rapporter, pushnotiser och sammanfattningar. Appen gör det också enkelt att förmedla kontaktuppgifter till deltagare och föreläsare.

Ta vara på potentialen hos dina medarbetare

Konferenser kräver ofta stora insatser i form av arbete, tid och ekonomi. Du som väljer att anordna en konferens vill förmodligen få ut så mycket som möjligt av den. Den som under en konferens lyckas ta till vara de stora kunskaper och skiftande erfarenheter som ryms hos medarbetarbetarna i en organisation, har mycket vinna. Med mötesappen ger du dig själv goda förutsättningar att göra det.

DE FLESTA MINNS MINDRE ÄN 10 % AV EN FÖRELÄSNING.
GENOM DELAKTIGHET KAN VI ÖKA DEN SIFFRAN TILL 70 %.

VARFÖR INTERAKTIVA MÖTEN?

Interaktivitet hjälper människor att minnas vad du sagt

Människor minns ofta väldigt lite efter möten. En studie från Maine visar att den sämsta metoden att påverka andra är genom föreläsningar, i snitt minns deltagarna bara 5 % av innehållet. För den som däremot är delaktig i samtal och experiment närmar sig motsvarande siffra 70 %.

18 minuter sägs vara den genomsnittliga längden för hur länge de flesta människor orkar behålla koncentration och fokus när de lyssnar på något. Därefter sjunker inlärningen drastiskt. Genom att blanda korta föreläsningar med väl regisserad interaktivitet når vi mycket längre. Delaktighet och samtal ökar energin i mötet. Det blir roligare och mer effektivt. Även viljan att leva upp till prioriteringar, idéer och beslut ökar hos den som fått vara med och ta fram dem.

Konferens-appen hjälper dig

För att underlätta interaktion har vi på Interaktiva Möten skapat en webbapplikation, en konferens-app som hjälper dig att påverka vad dina mötesdeltagare faktiskt ska bära med sig. Appen begränsar sig inte till vad som går att sända från scenen, utan innehåller mängder av interaktiva möjligheter för att inspirera, informera, skapa delaktighet och engagemang. På så sätt kan du själv skapa de förutsättningar som krävs för att dina deltagare både ska bära med sig viktigt innehåll och bli mer måna om att leva upp till de beslut ni fattat under sammankomsten.

När ska du använda interaktivitet i dina möten?

De allra flesta möten och konferenser tjänar på interaktivitet. Oavsett om man väljer att använda sig av traditionella samtal, workshops, open space-övningar eller dialogcaféer.

Exempel på tillfällen där effekten av interaktivitet blir extra stor är:

  • När organisationer behöver öka farten i förändringsarbeten.
  • Vid implementering av nya arbetssätt eller strategier.
  • När en organisation behöver öka engagemanget hos medarbetarna.
  • Vid behov av att öka och effektivisera engagemanget och arbetet kring en branschfråga I tider av oro och förändring.
  • Vid arbete med nya idéer.