Teknik för digitala evenemang


Vi har all teknik för digitala evenemang. Oavsett om evenemanget du planerar är helt digitalt, hybrid eller genomförs i olika lokala hubbar så står du inför en rad utmaningar. Hur skapar du format som fångar och behåller deltagarnas uppmärksamhet? Hur etableras en fungerande dramaturgi? Hur kan du planera för interaktivitet som gör att deltagarna både är engagerade och känner sig sedda och hörda? Vilken eller snarare vilka plattformar kan och bör du använda för att få den effekt du vill uppnå? Vad behövs när det gäller antal och typer av kameror? Vilken övrig teknik och vilket tekniskt team krävs? Kanske vill du att evenemanget sker i dina egna lokaler, men vad behöver du tänka på då? Hur förbereder du bäst dina medverkande?

På interaktiva möten hjälper vi till med allt från idéutveckling till detaljerat körschema, producenthjälp, studios, teknik och rätt bemanning. Som bäst blir det när vi tillsammans utvecklar, detaljplanerar och genomför ditt evenemang.

Kontakta oss för frågor angående teknik för digitala evenemang

Vill du veta mer?

  Teknik för digitala evenemang

  Vår app

  Vi har lång erfarenhet av att arbeta med evenemang och har sedan starten medverkat i eller till cirka 3000 evenemang. Till en början var dessa fysiska men redan 2009 producerade vi det första digitala evenemanget för en stor svensk myndighet. Sedan dess har antalet ökat snabbt.

  Bara under pandemiåren har vi producerat långt över 100 digitala konferenser. Vår ambition är att vara en trygg partner som dels hjälper er igenom hela projektet, men som också gärna bidrar med ökad kunskap. Tommy Brotte som driver företaget är en flitigt anlitad föreläsare och lärare, bland annat av Berghs School of Communication.

  Komplett studio

  Vi erbjuder studios i olika storlekar & prisklasser. Här kommer några frågor som är bra att svara på innan vi väljer vad som passar dig bäst. 

  • Hur många ska medverka i evenemanget?
  • Krävs flera spelplatser, i så fall hur många och vad är tanken med dem?
  • Hur långt är evenemanget?
  • Krävs kompletterande lokaler för t ex Breakouts?
  • Hur viktigt är det med möjlighet till grafisk profilering?
  • Vilken stil, ton och känsla vill du att ditt digitala evenemang ska utstråla?

  Tekniklösningar för ditt evenemang

  Tekniklösningar för ditt evenemang oavsett om du vill genomföra det i egna lokaler eller i en konferensanläggning.

  • Kameralösningar
  • Bildproduktion
  • Ljud
  • Ljus
  • Plattformar för streaming och interaktion

  För att underlätta interaktion och för att förse dina deltagare med rätt information före, under och efter evenemanget erbjuder vi en event app. Appen innehåller mängder av möjligheter att aktivera, inspirera, informera, och skapa engagemang. Med hjälp av appen får du de förutsättningar som krävs för att dina deltagare både ska bära med sig nya kunskaper och för att öka deras engagemang över tid. Appen levereras normalt med ert namn, er logo och i era färger. Interaktiva Möten är preferred partner för MeetApp i Sverige och vi hjälper dig att teckna ditt MeetApp-avtal samtidigt som vi hjälper dig att producera appen och ger dig utbildning, stöd och support så att du enkelt och säkert kommer igång.