Digitalt event


En digital konferens kan göras betydligt bättre än det traditionella webinariet.

Några framgångsfaktorer för bra digitala event är:

  • Genomtänkt dramaturgi.
  • Kondenserat program.
  • Varierade inslag, presentation, intervju, film, interaktivitet.
  • Genomarbetad interaktivitet och medskapande blir ännu viktigare
  • Skapa vi-och livekänsla genom att involvera deltagare med en mötesapp. De kan lägga upp bilder, chatta och ta del av material som lanseras löpande under ditt digitala event.
  • Sköt inte allt själv. Ta åtminstone hjälp av en kollega som sköter tekniken och interaktionen med deltagarna om du är moderator eller presentatör.
  • Fungerande teknik.

Vi på Interaktiva möten hjälper dig hjärna både med programidéer, mötesapp och om ni vill övrig teknik.

Vill du veta mer?