MED EN LITEN INVESTERING FÅR DU UT MYCKET MER AV DINA MÖTEN OCH KONFERENSER

”Mötesappen var ett kul och effektivt sätt att utveckla vår konferens. Den tillförde ökad energi och bättre inblick kring hur man tänker och resonerar i olika frågor.”

Karin Ytterström
KOMMUNIKATIONSCHEF SAMTRAFIKEN I SVERIGE AB

APPENS INNEHÅLL OCH EGENSKAPER

Appens-egenskaper-ny2

Kärt barn har många namn

Mötes-app? Event-app? Eller konferensapp? Du kan kalla den vad du vill. Det viktiga är att den ger dig förutsättningar för interaktivitet och att skapa, dialog engagemang och samsyn.

Företagsanpassat

Om du vill kan vi företagsanpassa din app så att den innehåller verksamhetens logotyp, färger, ikoner och liknande. Vi hanterar godkännanden, hosting och support medan du istället kan lägga din kraft på att skapa ett riktigt bra event. Leverans inom fyra veckor från beställning.

Lätt att använda

Appen är både snabb och lätt att använda. Du kan enkelt uppdatera och ändra allt innehåll när du vill. Det är bara att logga in och ändra i den information du vill förändra, ta bort event som varit, lägg till nya event eller skicka aviseringar till deltagarna.

18 MINUTER ÄR DEN GENOMSNITTLIGA TIDEN FÖR
HUR LÄNGE MÄNNISKOR LYSSNAR UPPMÄRKSAMT

APPENS FUNKTIONER

Dialogverktyg

Öka deltagarnas engagemang med hjälp av dialog. Kom med feedback på tidigare workshopar, visa frågeställningar och resultat live på stor skärm, få omedelbar respons och redovisa svaren i realtid. Spara sedan ner svaren enkelt i Excel. Jobba med text, bild, grafer, video och annat som kan öka lärande och förståelse.

Dela dokument

Appen är konferensens nav och fungerar som ett hjälpmedel för att öka deltagarnas engagemang. Genom applikationen kan de dela dokument, filmer, kontaktuppgifter, information och liknande. Det enda de behöver är en mobil eller surfplatta.

Sociala medier

Håll er uppdaterade! Med integrerad möjlighet till realtidsfeed från sociala medier som Twitter, bloggar, RSS och Facebook kan du låta dina deltagare ta del av vad som sägs om konferensen eller andra relevanta frågor i sociala medier.

Alla på en gång

Om du har flera event på gång samtidigt, kan du enkelt samla och hålla koll på alla i appen. Lägg till och ta bort event, dela innehåll mellan event och ha full kontroll över vilka deltagare som kommer åt vilket event.

Samla in och spara

All information och alla svar du samlar in via dialogverktygen sparar du enkelt ner digitalt i programmet Excel. Jämfört med att till exempel samla in och hantera samma information i form av Post-it-lappar är det lätt att se verktygets förmåga att spara såväl arbetstid som att effektivisera uppföljning.

Deltagarlista

Hjälp deltagarna att förbereda sig genom möjligheten att möta talare, sponsorer och annat som är relevant redan innan konferensen. Du kan till exempel lägga in bilder och texter, länka till presentationer, olika filmklipp på YouTube och Vimeo eller externa webbsidor … Dynamiskt och effektivt.

Integrerad webb

Att appen tillåter full integration med webben gör det möjligt för dig att införliva till exempel din existerande informationssida, webbsidor för registrering och andra funktioner eller filmer från sajter som YouTube och Vimeo. Ja, du kan faktiskt integera vad du vill från nätet.

Nöjda sponsorer

Låt din app skapa intäkter istället för att vara en kostnad. Gör sponsorerna glada med hjälp av exponeringsmöjligheter som nyhetsnotiser, splash-screen (sida som visas innan huvudinnehållet), roterande banner-annonser och gamification.

Lokalguide och kartor

Det är skönt att veta vart man ska och en tydlig överblick underlättar och gläder de flesta. Genom att länka till kartor och lägga upp lokalinformation och planritningar som visar var olika aktiviteter äger rum kan du göra det enklare för fler att hitta rätt direkt.

Programinformation

Nu har du möjlighet att fylla konferensprogrammet med all information som kan tänkas behövas – före, under och efter konferensen. Jobba med text, bild och video. Länka till kartor, talarpresentationer och annan viktig information. Eventuella uppdateringar gör du enkelt och i realtid.

Push-notiser

Om du vill eller behöver göra dina deltagare uppmärksamma på en nyhet, ändring eller annat är det enkelt att skicka ut egna aviseringar.

Operativsystem

Appen fungerar lika bra med Android som iPhone och tillåter full integration med webben.

Mentometer

Ytterligare ett verktyg för ökad dialog och delaktighet är mentometerfunktionen, som gör det enkelt att aktivt tycka till och diskutera olika frågor. I större sällskap kan mentometerfunktionen vara det enda möjligheten för alla åhörare att känna sig delaktiga.

Deltagarnätverk

Nätverkande är en väsentlig faktor för framgång och det finns mycket att vinna på att hjälpa deltagarna att utöka sina nätverk. Med möjligheter som att se alla deltagare, lägga till och spara bilder och kontaktinformation i telefonen kan deltagarna lämna konferensen med såväl ny kompetens som många nya värdefulla kontakter i fickan.

Veta mer?

Om du vill veta mer om vad vår konferens-app skulle kunna tillföra dig och din organisation, använd formuläret här på sidan eller hör av dig direkt till Tommy Brotte. Du når Tommy på telefon 08-410 88 400 eller via e-post tommy@interaktivamoten.se.

”ETT BRA MÖTE ÄR ENGAGERANDE, EFFEKTIVT OCH LEDER TILL SAMSYN.”

VAD ÄR INTERAKTIVA MÖTEN?

Kommer människor ihåg vad du säger?

I dagens digitala värld, där informationsflödet är högt och vi varje dag möts av flera tusen olika budskap, ökar kraven på hur vi presenterar de budskap vi vill att människor ska bära med sig och minnas. För att deltagare vid en konferens ska behålla och bearbeta så mycket information som möjligt, måste du aktivera och engagera dem i samtal och diskussioner genom hela konferensen.

Konferens-appen hjälper

För att underlätta sådan interaktion har vi på Interaktiva Möten skapat ett verktyg i form av en webbapplikation, en konferens-app vars främsta uppgift är att finnas till för

organisationer som vill ha hjälp med att engagera sina konferensdeltagare. Den hjälper dig att skapa ett engagemang som gör att deltagarna både bär med sig viktigt innehåll och blir mer måna om att leva upp till beslut som fattats under sammankomsten.

Öka och förläng effekten av dina möten

Konferens-appen gör det lättare för dig att inspirera, engagera och informera dina deltagare. Med möjlighet att verka före, under och efter mötet hjälper den dig att förlänga effekten av event och konferenser. Före mötet kan du till exempel distribuera viktig information. Väl under mötet fungerar appen som ett nav som möjliggör såväl dialog och ställningstaganden som möjlighet att lösa uppgifter. Efter

mötet kan du enkelt skicka ut rapporter och sammanfattningar. Appen gör det också enkelt att förmedla kontaktuppgifter till deltagare och föreläsare.

Ta vara på potentialen hos dina medarbetare

Konferenser kräver ofta stora insatser i form av arbete, tid och ekonomi. Du som väljer att anordna en konferens vill förmodligen få ut så mycket som möjligt av den. Den som under en konferens lyckas ta till vara de stora kunskaper och skiftande erfarenheter som ryms hos medarbetarbetarna i en organisation, har mycket vinna. Med Interaktiva Mötens konferens-app ger du dig själv goda förutsättningar att göra det.

DE FLESTA MINNS MINDRE ÄN 10 % AV EN FÖRELÄSNING.

GENOM DELAKTIGHET KAN VI ÖKA DEN SIFFRAN TILL 70 %.

VARFÖR INTERAKTIVA MÖTEN?

Interaktivitet hjälper människor att minnas vad du sagt

Människor minns ofta väldigt lite efter möten. En studie från Maine visar att den sämsta metoden att påverka andra är genom föreläsningar, i snitt minns deltagarna bara 5 % av innehållet. För den som däremot är delaktig i samtal och experiment närmar sig motsvarande siffra 70 %.

18 minuter sägs vara den genomsnittliga längden för hur länge de flesta människor orkar behålla koncentration och fokus när de lyssnar på något. Därefter sjunker inlärningen drastiskt. Genom att blanda korta föreläsningar med väl regisserad interaktivitet når vi mycket längre. Delaktighet och samtal ökar energin i mötet. Det blir roligare och mer effektivt. Även viljan att leva upp till prioriteringar, idéer och beslut ökar hos den som fått vara med och ta fram dem.

Konferens-appen hjälper dig

För att underlätta interaktion har vi på Interaktiva Möten skapat en webbapplikation, en konferens-app som hjälper dig att påverka vad dina mötesdeltagare faktiskt ska bära med sig. Appen begränsar sig inte till vad som går att sända från scenen, utan innehåller mängder av interaktiva möjligheter för att inspirera, informera, skapa delaktighet och engagemang. På så sätt kan du själv skapa de förutsättningar som krävs för att dina deltagare både ska bära med sig viktigt innehåll och bli mer måna om att leva upp till de beslut ni fattat under sammankomsten.

När ska du använda interaktivitet i dina möten?

De allra flesta möten och konferenser tjänar på interaktivitet. Oavsett om man väljer att använda sig av traditionella samtal, workshops, open space-övningar eller dialogcaféer.

Exempel på tillfällen där effekten av interaktivitet blir extra stor är:

 • När organisationer behöver öka farten i förändringsarbeten.
 • Vid implementering av nya arbetssätt eller strategier.
 • När en organisation behöver öka engagemanget hos medarbetarna.
 • Vid behov av att öka och effektivisera engagemanget och arbetet kring en branschfråga
 • I tider av oro och förändring.
 • Vid arbete med nya idéer

KONSULT MED KONFERENSAPP
ELLER KONFERENSAPP UTAN KONSULT

”GÖR DET LÄTTARE ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING!”

Om Interaktiva Möten

Företaget Interaktiva Möten startades av Tommy Brotte, kommunikatör och projektledare med mer än 20 års erfarenhet av möteskommunikation. Tommy är även kursansvarig för event- och mötesutbildningen på Berghs School of Communication.

På Interaktiva Möten brinner vi för att skapa engagerande och effektiva möten som leder till samsyn – och som gör det möjligt att gå från ord till handling i strategiarbetet. I vårt arbete med att stötta företag och organisationer som vill använda sig av interaktivitet i sina möten och konferenser erbjuder vi:

 • Digitala lösningar för interaktivitet, som event-appar och mentometer-appar, och andra former av teknikstöd.
 • Rådgivning och stöd kring hur interaktiva möten kan byggas upp och dramatiseras för att nå önskad effekt.
 • Utbildningar kring möteskommunikation med interaktivitet.
 • Stöd vid och kring praktiskt genomförande.
 • Den digitala workshopen innebar att vi fick mycket mer energi i vårt möte och betydligt mer förståelse för och engagemang kring våra utmaningar och frågeställningar. Appen i sig skapar också nyfikenhet och delaktighet. Processmässigt fungerar det mycket bra med snabba gruppreflektioner och dokumentation som blir klar direkt på plats.

  Robert Kingfors
  VD TEBAB
 • Den digitala mötesappen var ett kul och effektivt sätt att utveckla vår konferens. Den tillförde ökad dialog och bättre inblick kring hur man tänker och resonerar i olika frågor.

  Karin Ytterström
  Kommunikationschef Samtrafiken i Sverige AB

KONTAKTA OSS

08-410 88 400

Om du vill veta mer om vad vår konferens-app skulle kunna tillföra dig och din organisation, använd formuläret här på sidan eller hör av dig direkt till Tommy Brotte. Du når Tommy på telefon 08-410 88 400 eller via e-post tommy@interaktivamoten.se.

Tommy

Kontakta oss

CAPTCHA
Var god vänta...

”INTERAKTIVITET GÖR ARBETET BÅDE ROLIGARE OCH MER EFFEKTIVT – OCH HJÄLPER OSS ATT MINNAS.”